Người thường xuyên bị nhiệt miệng cần làm gì để cải thiện?

Nhiệt miệng không gây nguy hiểm, tuy nhiên lại ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy người thường xuyên bị nhiệt miệng cần làm gì để cải thiện? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe phân tích của TS Vũ Thị Khánh Vân trong video.Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích