Tình trạng hôi miệng có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ như thế nào? Cần phải làm gì để cải thiện?

Hôi miệng không nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người mắc, đặc biệt là các mối quan hệ. Vậy cần phải làm gì để cải thiện? Mời bạn lắng nghe phân tích của TS Vũ Thị Khánh Vân trong nội dung video.Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích