Việc vệ sinh vùng lưỡi có ý nghĩa như thế nào trong phòng ngừa hôi miệng?

Nhiều người quan tâm liệu việc vệ sinh vùng lưỡi có ảnh hưởng gì đến tình trạng hôi miệng? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Nguyễn Thị Vân Anh trong nội dung video.Bình luận

4
Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích